Wij zoeken een coördinator!

Vacature BibArt

Bibart is het regionale samenwerkingsverband van de bibliotheken van Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Ninove. Bibart wil de komende jaren haar werking verbreden en haar focus verdiepen door een regionale werking uit te bouwen op het snijvlak van bibliotheek, kunst en cultuur. Voor de ondersteuning en de verdere ontwikkeling van dit regionale platform zoekt Bibart een coördinator die mee voor een bruisend cultureel aanbod in de vijf gemeenten zorgt.

Je functie en takenpakket

- Je ondersteunt en coördineert de actuele initiatieven en toekomstige projecten van de regionale bibliotheekwerking van Bibart, onder andere rond leesbevordering en mediawijsheid.
- Je krijgt de kans om nieuwe projecten op het snijvlak van bibliotheek, kunst en cultuur uit te denken en te ontwikkelen, in overleg met bibliotheekmedewerkers, cultuurfunctionarissen en beleidsmensen in de vijf Bibart-gemeenten.
- Je bent het eerste aanspreekpunt voor culturele spelers in de vijf Bibart-gemeenten, zowel professionals als vrijwilligers met diverse achtergronden. Als bruggenbouwer binnen een gevarieerd netwerk zorg je voor duurzame verbinding tussen de verschillende partners in de Bibart-gemeenten, stimuleer je nieuwe samenwerkingen en zoek je naar culturele ‘goesting’ in andere sectoren zoals erfgoed, onderwijs, welzijn en toerisme.
- Je stelt subsidiedossiers samen met het oog op het opzetten van bovenlokale cultuurprojecten en de uitbouw van een doorgedreven regionale werking op het snijpunt van bibliotheek, kunst en cultuur vanaf 2021.
- Je probeert met een mix aan creatieve participatiemogelijkheden relevante doelgroepen, niet in het minst kwetsbare doelgroepen, te betrekken bij het vrijetijdsaanbod in de vijf Bibart-gemeenten.
- Je communiceert open en helder, zowel intern als extern, over de werking van Bibart.

Jouw profiel

Aanwervingsvoorwaarden
- Je bent in het bezit van minstens een bachelordiploma (of gelijkwaardig door aantoonbare relevante ervaring van vijf jaar in de bibliotheek- en/of cultuursector)
- Je beschikt over eigen vervoer en een rijbewijs B.
- Avond- en weekendwerk schrikken je niet af.
- Je hebt een goede kennis van de voornaamste it-vaardigheden.

Vaardigheden
- Je weet en voelt wat er leeft en beweegt op het vlak van kunst en cultuur in de regio en in Vlaanderen, met een bijzonder oog voor de uitdagingen van ‘de hedendaagse bibliotheek’.
- Je neemt initiatief, je bent flexibel en je werkt nauwgezet, planmatig en gedreven, zowel zelfstandig als in teamverband; je houdt het hoofd koel in tijden van nakende deadlines.
- Je bent in staat een wervend subsidiedossier samen te stellen.
- Je bent communicatief vaardig en redactioneel creatief.
- Je volgt de financiële stand van zaken op.

Ons aanbod

- We garanderen je een uitdagende en gevarieerde job in een regio met tal van culturele mogelijkheden en interessante maatschappelijke uitdagingen; je werkplek is de gemeente Lede.
- We bieden je een halftijds contract van bepaalde duur van één jaar.
- Je bruto aanvangswedde stemt overeen met de weddeschaal B1-B3; je kan ze aanvullen met
maaltijdcheques. Je mag relevante ervaring inbrengen voor de berekening
van de anciënniteit.

Kandidatuurstelling / Sollicitatieprocedure

- Je solliciteert uitsluitend via e-mail aan personeel@lede.be; je mag solliciteren tot 1 april 2020.
- Je kandidatuur omvat:
- motivatiebrief
- recent CV
- afschrift van je relevante diploma(‘s)
- kopie van je rijbewijs
- Alle kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een schriftelijk examen in de week van 20 april 2020. De kandidaten met de beste score worden uitgenodigd voor een mondeling gesprek in de week van 27 april.
- De beoogde startdatum: 15 mei 2020
- Heb je meer info over deze vacature nodig vooraleer je solliciteert, stuur dan je vraag en je gsm nr naar personeel@lede.be voor 29 maart.